“I Made My Parents Stop Flying” – Greta Thunberg

screen shot 2019-01-17 at 2.40.33 pm

Published today 09.59 17JAN19

“Greta Thunberg has been recognized for her climate initiative and for having started a worldwide movement where young people make school strikes for the climate. In this week’s episode of “The Scavenger” she tells about how she influenced her family’s lifestyle and got her mother, opera singer Malena Ernman, to stop flying.  Now she does musicals instead in Stockholm.

“In December, 16-year-old Greta Thunberg spoke at the UN climate summit in Katowice in Poland and next week she takes the train to Davos in Switzerland – to participate in the World Economic Forum.

“Greta Thunberg’s initiative that the school strike for the climate has spread throughout The World and in an interview in the “Skavlan” she says that she believes that the climate issue is black and white:

“The solution is so easy that a five-year-old can understand it.  We must STOP THE EMISSIONS.”

Her commitment to the climate has affected the family’s lifestyle, and today her parents have stopped flying.

“When my mother was dependent on flying for her job, she had to change her career in some way.”

See the full interview with Greta Thunberg in “Skavlan” which is broadcast on SVT1 on Friday 18 January at 21:00.


16-åriga Greta Thunberg i Skavlan: ”Jag fick mina föräldrar att sluta flyga”

Publicerad idag 09.59

Greta Thunberg har blivit uppmärksammad för sitt klimatinitiativ och för att ha startat en världsomfattande rörelse där ungdomar skolstrejkar för klimatet. I veckans avsnitt av “Skavlan” berättar hon om hur hon påverkat sin familjs livsstil och fått sin mamma, operasångerskan Malena Ernman, att sluta flyga.
– Nu gör hon musikaler istället i Stockholm.

I december höll 16-åriga Greta Thunberg tal på FN:s klimatmöte i Katowice i Polen och nästa vecka tar hon tåget till Davos i Schweiz – för att delta i World Economic Forum.

Greta Thunbergs initiativ att skolstrejka för klimatet har spridit sig över världen och i en intervju i ”Skavlan” säger hon att hon anser att klimatfrågan är svartvit:

– Lösningen är så lätt att en femåring kan förstå det. Vi måste stoppa utsläppen.

Hennes engagemang för klimatet har påverkat familjens livsstil, och idag har hennes föräldrar slutat flyga.

– Då min mamma var beroende av att flyga för sitt jobb, fick hon byta karriär på något sätt.

Se hela intervjun med Greta Thunberg i ”Skavlan” som sänds på SVT1 fredagen den 18 januari klockan 21:00.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s